Solna i topp när Sveriges arkitekturkommun utses 2017

Solna stad hamnar på sjätte plats när Sveriges arkitekter rankar landets kommuner i utmärkelsen Årets Arkitekturkommun. Placeringen innebär att Solna är bästa kommun i Stockholmsregionen.


Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun bygger på två olika komponenter. Ett index som bygger på enkätsvar från Sveriges arkitektkår där de bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur. Och en del där offentlig statistik värderar kommunerna utifrån förmågan att planera byggande i relation till bostadsbehovet.

- Antalet solnabor ökar varje år och det betyder att vi måste hålla hög och jämn nivå i arbetet med att vidareutveckla Solna som en trygg och sammanhållen stad där man kan bo, leva och jobba i alla stadsdelar. Det är mycket glädjande att få bekräftelse på att vi arbetar i rätt riktning, säger Ann-Christine Källeskog stadsarkitekt samt plan- och exploateringschef i Solna stad.

Om Årets arkitekturkommun

Årets Arkitekturkommun 2017 omfattar 80 kommuner. Dessa 80 kommuner har under den senaste femårsperioden svarat för nära 87 procent av landets bostadsbyggande. Totalt har cirka 1000 arkitekter besvarat undersökningen. I genomsnitt har varje respondent gett omdöme om två kommuner, vilket gör att det finns drygt 1 800 omdömen om landets kommuner.

– Kommunerna har en nyckelroll för att möjliggöra bostadsbyggandet, men även att se till att det vi bygger blir så bra som möjligt. Utmaningen är inte att endast bygga många bostäder – med byggandet formar vi våra framtida städer och livsmiljöer. Och i dem ska vi inte bara bo utan även leva, trivas och må bra, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Här följer listan på de 10 högst placerade arkitekturkommunerna (sammanvägt indexvärde inom parentes):

  1. Örebro (73,5)
  2. Växjö (73,3)
  3. Malmö (71,6)
  4. Lund (69,7)
  5. Linköping (68,1)
  6. Solna (67,5)
  7. Falkenberg (66,1)
  8. Uppsala (65,3)
  9. Mölndal (65,2)
  10. Norrköping (64,9)

Läs mer på Sveriges arkitekter

Dela: