Solna får ytterligare en tunnelbanestation i Hagalund

Solna stad och Stockholms läns landsting kom idag överens om ett nytt avtal om finansiering och utbyggnad av gula linjens tunnelbana med en ny station. Den nya stationen kommer att ha två uppgångar, en i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs med Solnavägen. Den nya stationen ger stora möjligheter för Solna att bygga fler bostäder och också skapa fler möjligheter till resande för solnaborna.

– Vi landar ännu en jättesatsning på Solna. Den nya tunnelbanestationen på Gula linjen med uppgång bland annat i Hagalunds arbetsplatsområde kommer bidra med stora mervärden för Stockholmsregionen genom fler arbetsplatser, bostäder och bättre kommunikationer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Den nya stationen kommer att ligga mellan de redan planerade stationerna Arenastaden och Hagastaden. En av den nya stationens uppgång kommer att placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs Solnavägen vilket möjliggör tusentals nya bostäder i området runt omkring.

Utbyggnaden av den nya tunnelbanestationen bedöms kunna påbörjas omkring 2018 och trafikstart ske omkring 2024. Stationen kommer att kunna byggas i samband med att de övriga stationerna på gula linjen byggs. I området runt den nya stationen planeras för bostäder.

Beslut om den nya stationen väntas tas i kommunstyrelsen den 13 mars 2017.

Dela: