Skanska fortsätter utvecklingen av östra Arenastadens med nya kontor och medfinansierar tunnelbanan

Ett av Solnas mest expansiva områden, Arenastaden, fortsätter nu sin utveckling. I östra delen, mellan Ostkustbanan och Gårdsvägen, kommer området planläggas för ny kontorsbebyggelse efter beslut i Kommunstyrelsen den 19 februari. Det är Skanska och Fabege som vill utveckla området med nya kontor på tillsammans totalt ca 55 000 m2. Läget är mycket centralt och kommunikationsvänligt. Skanska och Fabege kommer, i och med projektet, även att medverka till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.


Markering visar aktuellt utvecklingsområde.

Östra Arenastaden är, liksom Arenastaden i stort, ett område på stark frammarsch och i omvandling. Redan i dag kan aktiva byggkranar ses i kvarteret och principöverenskommelsen för Tygeln 1 (Skanska AB) samt Tygeln 3 (Fabege) innebär en attraktiv omvandling. Totalt skapas därigenom 55.000  m2 moderna kontorsytor i pendlingsvänligt läge.

Dessutom förbinder sig exploatörerna att bidra till byggnationen av tunnelbanan från Odenplan till just Arenastaden. Det är Solnas uttalade strategi att utbyggnaden av tunnelbanan ska finansieras fullt ut genom extern finansiering och principöverenskommelsen för Tygeln 1 + 3 är ett steg på vägen att realisera ambitionen.

Läs gärna hela ärendet här.

Dela: