Sjövägens biltrafik enkelriktas - cyklister och gående får mer utrymme

Med start natten mot måndag den 18 september blir Sjövägen enkelriktad för biltrafik. Det leder till att trafiksäkerheten ökar när ett körfält görs om till cykelfält.

Enkelriktningen gäller permanent för södergående biltrafik, från och med 18 september är alltså biltrafik endast tillåten i riktning mot Enköpingsvägen.

Tidigare artiklar i ämnet:

Dela: