Samråd för 80 nya bostäder i Bergshamra

I södra Bergshamra planerar Stena Fastigheter AB att ersätta ett existerande garage med totalt ca 80 nya lägenheter samt ett underliggande garage. I samband med förändringen underlättas för gående samtidigt som trafiksäkerheten ökas på Bockholmsvägen genom att trottoar anläggs även på den östra sidan. Förslaget är nu, efter beslutet i byggnadsnämnden, ute på samråd mellan den 21 juni och 23 september.


Illustration via Stena Fastigheter / Varg.

I förslaget till ny detaljplan möjliggörs för cirka 80 lägenheter och ett underliggande garage i södra Bergshamra. Detta sker genom att ersätta ett befintligt parkeringsgarage. Planen är även att öka Bockholmsvägens framkomlighet och säkerhet för gående genom att trottoar anläggs även på den östra sidan.

- Det är glädjande att man nu funnit en lösning på risk- och bullerfrågor, som möjliggör för fler att bo i denna vackra miljö vid Ålkistan. Husen i sig ger också en stiligare entré till Solna än dagens betongklump, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Detaljplanearbetet kopplar till Solnas översiktsplan 2030, där det aktuella området ligger inom ett område avsett för framförallt bostäder. Läget är praktiskt med närhet till väg- och cykelkommunikationer samt till den vackra naturen vid Ålkistan.

De ca 80 lägenheter som nu planeras kommer att skapas genom fyra byggnader. De är av olika höjd och har till större delen indrag i fasaderna för att skapa rymd och ett attraktivt, luftigt intryck. Tre av de totalt fyra byggnaderna är sammankopplade för att tillsammans skapar ett bullerskydd mot Roslagsvägen och möjliggöra en trivsam innemiljö på den gemensanna gården. Beslutet i byggnadsnämnden innebär att detaljplaneförslaget skickas ut på samråd, vilket genomförs mellan den 21 juni och 23 september.

För mer info om projektet och om samrådet, se projektsidan för kv. Triangeln här. (Eller gå till solna.se/triangeln).

Dela: