Säkrare för cyklister på Råsundavägen och Sjövägen

För att öka säkerheten och framkomligheten för stadens många cyklister påbörjas nu arbetet med att anlägga cykelfält på två av Solnas gator. Längs Råsundavägen och Sjövägen kommer totalt 6,5 km cykelfält att vara farbara under hösten.

Råsundavägen är en av de mest trafikerade gatorna i Solna och idag sker cykling i blandtrafik i båda riktningarna. Under sommaren påbörjas ett förberedande arbetet med att sätta ny kantsten längst gatan för att sedan under hösten anlägga nya separata cykelfält i båda riktningarna.

Foto: Råsundavägen idag utan cykelfält.

- Trafiksäkerheten och framkomligheten ökar tack vare de nya cykelfälten på Råsundavägen. Jag hoppas att det leder till att fler väljer cykeln bland annat för att ta sig till och från Solna station vilket kommer att underlättas nu, säger Magnus Persson ordförande i tekniska nämnden i Solna stad.

Solnastråket prioriteras

Tidigare under våren beslutade staden om att Sjövägen ska få en ny utformning. Biltrafiken enkelriktas i riktning mot Enköpingsvägen och därmed skapas mer utrymme för gående och cyklister och ett dubbelriktat cykelfält kommer att anläggas där det idag är ett körfält för bilar.

- Det regionala Solnastråket, som går mellan Solnabron och Enköpingsvägen, prioriterats enlighet med stadens Cykelplan när de nya cykelfälten är på plats längt Sjövägen. Sträckan har en har en viktig funktion som cykelförbindelse mellan Arenastaden, centrala Solna, Karolinska och Stockholms innerstad, säger Magnus Persson.

Genomförande & tidplan

Råsundavägen

  • Arbetet med att sätta ny kantsten på Råsundavägen påbörjas vecka 28 och pågår i ca 10 veckor. Liten påverkan på trafiken.
  • När ny kantsten är på plats anläggs de nya cykelfälten och under denna period pågår fräsning, asfaltering och målning. Detta arbete kan leda till störningar och påverkar bil- och busstrafik i området. Information på platsen kommer ut i god tid.

Sjövägen

  • Förberedande arbete startar under juli. Kortare lokala avstängningar sker under arbetets gång. En kraftig skiljelinje målas mellan bilkörfält och cykelfält. När cykelfältet öppnas, så enkelriktas gatan i riktning mot Enköpingsvägen. Arbetet är klart i sin helhet under september.

I samband med att cykelfälten anläggs målas alla övergångsställen om längs båda sträckorna.

Dela: