Nytt utseende på parkeringsanmärkningar

Transportstyrelsen slopade från och med 1 januari 2010 kravet på att ett inbetalningskort ska bifogas parkeringsanmärkningar. Från den 1 juni går Solna över till det nya systemet.

Det nya systemet innebär att inbetalningskortet ersätts av en pappremsa som är utskriven från en handdator. Uppgifter om hur man betalar avgiften samt hur man överklagar ett ärende kommer att framgå tydligt på pappersremsan.
Om en parkeringsanmärkning försvinner sänder Transportstyrelsen, som tidigare, en påminnelse med inbetalningskort till fordonsägaren.

Dela: