Nytt utebad i Huvudsta strand klart till badsäsongen 2018

Under hösten påbörjas arbetet med att anlägga ett utebad vid Huvudsta strand i Ulvsundasjön. Badet ligger intill det redan befintliga bassängbadet i området. Badbryggor, en mindre sandstrand, utedusch och en ny cykelparkering kommer att stå klart till kommande badsäsong.

I Solna finns idag två utomhusbassänger, Svedenbadet i Bergshamra och Huvudstabadet. Dessa kompletteras nu med ett nytt utomhusbad vid Huvudsta strand. Platsen är vald utifrån vattenkvalitet, markförhållanden och tillgänglighet. Seglarskolan som finns vid platsen sedan tidigare kommer fortsatt att bedriva sin verksamhet.

- Det här blir Solnas första allmänna utebadplats. Tillgängligheten är bra vid platsen med både gång- och cykelväg samt kollektivtrafik i direkt närhet till badet. Jag gissar att många solnabor kommer att besöka och uppskatta den nya badplatsen, säger stadsmiljöchef Andreas Evestedt.

Utebadet står klart badsäsongen 2018 med:

  • En mindre sandstrand
  • Bryggor som ligger i året runt
  • Gräsyta
  • Utedusch
  • Omklädningshytter och wc i befintlig byggnad
  • Ny cykelparkering i anslutning badplatsen

I anslutning till badet finns även ett befintligt båtcafé och en servering vid bassängbadet.

Dela: