Nytt trygghetsboende för äldre solnabor i Bergshamra centrum

Byggnadsnämnden tog den 18 oktober 2017 beslut om samråd för ett nytt trygghetsboende i Bergshamra centrum. Trygghetsboende är en boendeform gör att steget mellan eget boende med hemtjänst och vård- och omsorgsboende minskar.

Det nya trygghetsboendet kommer att vara placerat väster om Bergshamra centrum. Två förslag finns för husens utformning, där båda innehåller cirka 60 nya lägenheter, men byggnadernas höjd och utbredning på marken varierar. En takterrass kommer att byggas i soligt läge på taket och huset kommer att innehålla gemensamhetslokaler för umgänge, kök och tvättstugor. Det kommer också att uppföras ett miljöhus som kommer att vara tillgängligt för angränsande lägenheter.

– Det nya trygghetsboendet möjliggör för äldre i Bergshamra att flytta till mer anpassat boende och startar därmed flyttkedjor inom området, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Tanken med utformningen av husen är att de ska smälta in på ett bra sätt i bebyggelsen som redan finns. Många av husen är från 1950- och 60-talen med grönområden mellan husen. Husens fasader är enligt förslaget klädda med träpanel och med synliga bärande och lägenhetsskiljande väggar i betong och/eller puts. Ett av alternativen har loftgångar med ett hus i 4-6 våningar och i det andra förslaget har husen vanliga trapphus och är 7-9 våningar högt.

Dela: