Nytt tak på Råsunda skola – ett steg i upprustning av stadens förskolor och skolor

Råsunda skola har försetts med nytt tak och vinden har fått en ny isolering. Det har varit ett omfattande arbete men nu ligger allt på plats! Därmed har ett större underhållsarbete slutförts. Det leder till minskade energikostnader och förbättrat inomhusklimat. Råsunda skolas tak är ett steg i det upprustningsarbete som ska genomföras på stadens förskolor och skolor.


Råsundaskolan nya tak. Foto: Solna stad

Taket på Råsunda skola har lagts om och vinden tilläggsisolerats. Förbättringar som dessa kommer förutom att skydda byggnaden även leda till energieffektivisering och bättre inomhusklimat för de som vistas i lokalerna. Arbetet är ett första steg i det upprustningsarbete som ska genomföras på stadens förskolor och skolor. Det som kommer att prioriteras i upprustningsarbetet är underhåll av tak, fasad och fönster.

- Det här är en del i ett långsiktigt arbete med planerat underhåll av stadens fastigheter. Takrenoveringar är viktigt för bättre inomhusmiljö och energieffektivitet i våra förskole- och skollokaler, säger Magnus Persson ordförande i tekniska nämnden.

Dela: