Nytt parkeringshus vid Arenastaden - ute på samråd

I takt med att området runt Arenastaden expandera ökar behovet av parkeringsplatser. Därför vill Fabege bygga ett p-hus som placeras innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. Utöver parkeringsplatser för bil och cykelparkeringar kommer en ökad närvaro av personer, verksamheter och belysning bidra till tryggheten i området. Samråd om p-huset pågår mellan den 20 juni 2018 – 3 september 2018.


Vy från Signalbron. Illustration: Archus arkitekter

Förslaget som är ute på samråd till och med den 3 september 2018 innebär att ett nytt, runt hus med ca 530 parkeringsplatser och cykelparkering möjliggörs innanför rampen vid Signalbron. I första hand ska det försörja de välbesökta tre ishallarna, den kommande simhallen och tillhörande kontor samt ICAs nya huvudkontor med parkering. Det innebär dessutom förbättringsförslag gällande trafiksituationen i området runt Signalbron.

- Genom denna kreativa lösning ersätts ett hål i en trafikplats av en byggnad som underlättar för besökare att lämna sina fordon, samtidigt som den blir ett positivt tillskott till stadsbilden, säger Torsten Svenonius , ordförande i byggnadsnämnden.


Vy från Gustav III boulevard ner mot Signalbron. Illustration: Archus arkitekter

Parkeringshuset kommer att placeras innanför den ramp som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. In- och utfart till parkeringshuset är tänkt att ske från Gustav III boulevard. Det ska genomgående användas hållbara och miljöanpassade material, samtidigt som utformningen på platsen uttalat ska bidra till en ökad säkerhet och positiv upplevelse av området.

Läs mer om p-huset och det pågående samrådet här!

Dela: