Nya trygghetsbostäder i kvarteret Palsternackan

Under onsdagens byggnadsnämnd godkändes detaljplanen för Palsternackan 2 i Huvudsta. Efter granskning och godkännande av nämnden överlämnas nu ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Detaljplanen gäller två nya bostadshus innehållande ett trygghetsboende som vänder sig till personer från 70 år och uppåt. Husen inrymmer totalt ca 70 lägenheter. I entrévåningen på en av byggnaderna kommer det finnas en gemensam avdelning för dagverksamhet.

Bredvid den föreslagna bebyggelsen ligger idag Skoga äldreboende. Med tiden kommer den tillkommande bebyggelsen att kunna ta del av den service som redan finns vid Skoga äldreboende. För att underlätta samverkan föreslås Skoga få ytterligare en entré mot den nya bebyggelsen för att möjliggöra en god gångförbindelse där emellan.

De två husen placeras i vinkel och bildar en gård för utevistelse, parkering och möjlighet för angöring med bil nära entréerna. Bevarande av träd på den framtida gården eftersträvas i processen. Trottoarer och gångvägar ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Söder och öster om planområdet ligger park- och rekreationsområden. Det finns flera gångvägar som leder ned till strandpromenaden vid Ulvsundasjön och det finns närparker inom 300 meter från bostäderna.

Dela: