Nya gatu- och torgnamn vid Järva Krog

När nya detaljplaner kommer på plats och därmed nya gator och kvarter skapas, då behöver dessa naturligtvis också namn. Tre nya gator och ett torg har vid byggnadsnämndens möte den 28 mars försetts med just detta. Vi hälsar härmed Åkerbruksvägen, Slåttervägen och Nederjärva gårdsväg tillsammans med Herrjärva torg hjärtligt välkomna i det växande Solna.


Detaljplanen för del av kvarteret Startboxen innebär skapandet av tre kvarter med bostäder, kontor och lokaler. Inom området behövdes tre nya gatunamn, inklusive namn på ett torg. Byggnadsnämnden fattade den 28 mars beslut om att dessa kommer förses med namnen Åkerbruksvägen, Slåttervägen och Nederjärva gårdsväg samtidigt som torget får namnet Herrjärva torg.

Kuriosa om området
I området har människor bott under närmare 1500 år. En gård byggdes i slutet på 1700-talet och fick namnet Herrjärva, senare Nederjärva gård. Egendomen har varit en arrendegård under Ulriksdals slott. Här har bedrivits lantbruk under lång tid. Under 1800-talet och in på 1900-talet fanns här också en betydande handelsträdgård.

Namnsättning
Temat för namnsättningen är gårdsnamn med historisk anknytning till Nederjärva gård och hur markerna här har använts under århundraden.

  • Åkerbruksvägen - de marker man odlade brödsäd eller foderväxter på.
  • Nederjärva gårdsväg - namn på gården som tidigare fanns här
  • Slåttervägen - det höga gräset man använder till foder för kor, hästar och får heter slåtter eller vallskörd
  • Herrjärva torg - efter Herrjärva gård

Kvarteren i området har fått namnen Herrjärva, Vågrummet och Femöringen. Även här har historiken i området beaktats.

  • Herrjärva - namnet på gården som senare blev Nederjärva gård.
  • Vågrummet - jockeyernas omklädningsrum. Här får vi anknytning till galoppbanan som funnits här.
  • Femöringen den betalning som gavs för försäljning av program till kapplöpningarna.

Nyfiken på hur namnsättning i Solna går till? Läs gärna mer här !

Dela: