Nya forskarbostäder intill Karolinska Institutet

Under tisdagen, 14 april, godkände byggnadsnämnden detaljplanen för Haga 4:35. Godkännandet möjliggör byggandet av cirka 400 nya forskarbostäder längs Fogdevreten och kontor- och labrationslokaler utmed järnvägen.

Utvecklingen av området Hagastaden fortsätter. Under onsdagen godkände byggnadsnämnden detaljplanen vilket gör det möjligt att bygga cirka 400 nya forskarbostäder. Bostäderna kommer att vara fördelade på tre byggnader med sju till åtta våningar.De tre byggnaderna är fritt placerade i parkrummet där placeringen delvis utgått från att spara befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt.

Längs med järnvägen kommer tre byggnader med kontors- och laboratorielokaler att byggas utmed en föreslagen kvartersgata som löper utmed järnvägen. Hushöjden på byggnaderna varierar från fyra till sex våningar och uppgår till en total verksamhetsarea på cirka 27 000 kvm.

I Hagastaden byggs totalt 6 000 nya bostäder varav cirka 3 000 bostäder på Solnasidan. Här har boende nära till både storstadens puls och Nationalstadsparkens lugn. Den täta stadsstrukturen ger tillgång till goda kommunikationer och närhet till skola, service och grönområden. I Hagastaden pågår även ett unikt projekt där samhälle, universitet och näringsliv gått samman med ambitionen att bli världens bästa område för försking och vetenskap som förbättrar mäniskors hälsa och liv - Life sience.

Byggnadsnämnden har nu godkänt utlåtande efter granskning samt detaljplanen och överlämnar nu detaljplanen vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Här finner du mer information om detaljplanen Haga 4:35.

Dela: