Nya bostäder till forskare på Karolinska institutet

Bygglov har beviljats för tre nya flerbostadshus på Karolinska institutets område intill Hagastaden. Husen kommer rymma 322 bostäder för forskare och området ska bli en levande plats där forskare, studenter och boende kan träffas och umgås.

illustration över de framtida husen
Illustration: Scheiwiller Svensson arkitektkontor AB

Byggnadsnämnden fattade den 7 juni beslut om att bevilja bygglov för Haga 4:35. Vilket innebär att 322 nya forskarbostäder vid Karolinska institutet snart kan bli verklighet. Parken runt omkring husen kommer i samband med byggandet att kompletteras med träd och växter, samtidigt som värdefulla befintliga träd bevaras.

– Möjligheten för fler forskare att bo campusnära är en viktig pusselbit i det ständigt pågående arbetet med att säkerställa detta områdes position som världsledande inom Life Science, säger Torsten Svenonius, ordförande i Solna stads byggnadsnämnd.

De tre byggnaderna kommer byggas av Akademiska hus och blir sju våningar höga.

Dela: