Nya bostäder planeras i Bagartorp centrum

Byggnadsnämnden har under tisdagen, 14 april, beslutat att påbörja planarbetet för Bagartorp centrum. Ett projekt som omfattar cirka 160 nya lägenheter och en förskola.

Det är bostadsstiftelsen Signalisten och Besqab Projektutveckling i samråd med staden som har tagit fram en idé till utvecklingen av norra Bagartorp (Järva 2:9). Byggnadsnämnden beslutade under tisdagen att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet. Den nya planen kommer att möjliggöra byggandet av cirka 160 nya lägenheter, varav 10 LSS-lägenheter, i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation.

Planen omfattar även byggandet av en ny förskola, lokaler för handel och service samt en upprustning av gångstråket mellan Bagartorp och Ulriksdals pendeltågsstation.

Dela: