Nya bostäder och upprustning av parkstråket i Ekelund/Pampasområdet i Huvudsta

300 nya lägenheter, ny förskola och upprustning och utveckling av parkstråket mot vattnet vid Pampas i Ekelundområdet i Huvudsta. Under måndagen den 19 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om huvuddragen för den framtida utvecklingen av det nya bostadsområdet.

– Det här är ett jätteintressant projekt som inte bara ger bostäder och nya förskoleplatser, utan även en möjlig ny tunnelbaneuppgång från Västra skogen. Vi dubblar även antalet sociala lägenheter då nya bostadsområden som växer fram också ska bidra till ett hållbart Solna, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget innebär att området norr om Pampas Marina, som idag har en varierad användning av hamnverksamhet, grönområde och vägar mm, utvecklas med bostäder. Förslaget möjliggör 300 nya bostäder (varav 20 sociala lägenheter) med lokaler för affärsverksamheter i bottenvåningarna, ny förskola och en upprustning av strandpromenaden längs vattnet i Ekelundområdet i Huvudsta. Utöver det innehåller projektet bidrag till medfinansiering för en möjlig ny tunnelbaneuppgång från Västra Skogen.

Dela: