Nya bostäder och förskola i Järvastaden

Fem nya kvarter med omkring 730 lägenheter, en förskola med 6-8 avdelningar och en park. Det är huvuddragen i det planförslag för området vid Järva skjutbaneväg som nu ska ut på samråd. Järvastaden fortsätter därmed att utvecklas i rask takt. När stadsdelen är fullt utbyggd om några år beräknas cirka 12 000 människor bo i stadsdelen.


Detaljplan för kv. Linnéa, Järvastaden.

De fem nya kvarter som ska ut på samråd är en naturlig fortsättning på utbyggnaden av Järvastaden och ligger vid Järva skjutbaneväg. Totalt är det omkring 730 nya lägenheter som ska byggas. Dessutom tillkommer lokaler i husens bottenplan för exempelvis caféer, gym och småbutiker, en förskola för 6-8 avdelningar samt en ny park. Omkring tio lägenheter i planförslaget innebär speciallägenheter i form av LSS-lägenheter eller andra sociala lägenheter.

– Detta är ett naturligt nästa steg i utbyggnaden av Järvastaden. Kvartersstrukturen i kombination med den park som ligger i anslutning förstärker intrycket av stad i harmoni med naturen, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Planområdet gränsar till kvarteret Pyrolan samt korsningen med Fridensborgsvägen och den nya Raoul Wallenbergskolan. Öster om de nya kvarteren ligger kvarteren Grankällan, där 150 nya bostäder i form av radhus och kedjehus ska uppföras.

Beslut om kv. Linnean
Kommunstyrelsen gav byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete den 14 november 2016.
Byggnadsnämnden fattade 1 februari beslut att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete.
Byggnadsnämnden fattade den 31 januari beslut om att skicka ut planförslaget på samråd.

Läs gärna mer om projektet här.

Dela: