Nya arbetsplatser med gröna tak i Solna strand

Kvarteret Stenhöga i Solna strand är idag kanske mest känt för kontorshuset "Stora blå" som ligger mellan Huvudsta och Lilla Alby. Det centrala läget, med närhet till tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och regionala tåg är en stor tillgång när området fortsätter att utvecklas med nya arbetsplatser. Byggnadsnämnden beviljade 1 februari 2017 bygglov för ett nytt kontorshus.


Illustration: De nya byggnaderna ses här från sydost till höger om "Stora blå".

Bygglovet omfattar nybyggnad av kontorshus fördelat i två volymer med tre sammanfogade byggnadskroppar. Våningsantalet varierar mellan fyra och åtta våningar med förbindelsegångar ovanför markplan i tre våningar. På entréplan kommer det även finnas utrymmen för centrumändamål. Under mark finns två våningar med parkering och en särskild parkering för 300 cyklar anordnas på det övre källarplanet.

- Detta projekt avslutar kvarteret och sätter väl utformade kontorshus framför det nyligen uppförda parkeringshuset, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Gröna tak

En stor andel gröna ytor tillförs tack vare de planteringsytor och sedum som anläggs på taken. Gröna tak förbättrar kvaliteten och hanteringen av dagvattnet och beräkningar visar att dagvattenflödet ut från området kommer att vara mindre efter att kontorshusen byggts.


Illustration: Takterrass med sedumtak.

Dela: