Ny tillfällig mötesplats i Bagartorp

Bagartorp lyfts som ett utvecklingsområde i Solna stads översiktsplan och kommer successivt bli en än mer sammanhållen och levande stadsdel. Det planeras för nya bostäder, service och ett nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågstation. Tills dess att planerna tagit mer konkret form kommer en tillfällig mötesplats "Mötesplats Bagartorp" att ta plats på Bagartorpskolans tidigare tomt. Här kan både boende och besökare njuta av en trevlig utemiljö med nya träd och grönska som tar plats jämte stadsodling, utegym, boule och padeltennisbana.


Visionsskiss tillfällig mötesplats Bagartorp. Illustration: URBIO.

Arbeten på platsen kommer att påbörjas under februari månad och fortgå under våren och sommaren.

Under februari månad planeras ungdomsverksamheten Torpet kunna ta plats i sina nya lokaler på torget - och passar samtidigt på att byta namn till just Torget. Invigning av den nya mötesplatsen för unga sker under mars månad.

Läs gärna mer om Solnas planer för Bagartorp och inte minst om den tillfälliga mötesplatsen här!

Dela: