Ny simhall för solnaborna

Planeringen för solnabornas nya simhall fortsätter. Enligt förslaget som nu ska ut på granskning kommer simhallen byggas på Ulriksdals idrottsplats, bredvid de tre redan existerande ishallarna. Det är bara ett stenkast ifrån Arenastaden och de många kommunikationsmöjligheter som finns där. Ovanpå simhallen byggs kommersiella lokaler, som bidrar till finansieringen av simhallen.


Illustration: Strategisk Arkitektur

Simhallen kommer att erbjuda simundervisning, motionssim, vattengympa, babysim och rehab. Det kommer att finnas 10 simbanor på 25 meter, en undervisningsbassäng, en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten, en barnbassäng samt bastu och omklädningsrum. Simhallen kommer att ägas av Solna stad och kontoren kommer vara privatägda. Förbättring av gång- och cykelförbindelser och generöst med cykelparkeringar kommer att finnas på området.

– Detta är en mycket spännande byggnad, som förhoppningsvis kommer tjäna Solnaborna väl under många decennier. Styrkta av de positiva kommentarer som kommit in under samrådet går vi nu vidare med planeringen, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Den gamla Vasalundshallen har under senare år genomgått en del upprustning och beräknas kunna fortsätta att användas som simhall fram till att den nya står klar. Om allt går enligt plan beräknas den nya hallen kunna öppnas under 2019.

Granskning av detaljplaneförslaget
Förslaget har efter genomfört samråd (9 juni-14 augusti 2017) kompletterats med utredningar och förtydligats. Granskning av detaljplaneförslaget genomförs från och med den 6 februari och pågår till den 1 mars 2018, innan detaljplan sedan kan antas.

Beslut hittills i ärendet
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 november 2016.
Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja planarbete den 7 december 2016.
Byggnadsnämnden beslutade 7 juni 2017 att ställa ut planförslaget för samråd, vilket skett under tiden 9 juni 2017 – 14 augusti 2017.
Byggnadsnämnden beslutade 31 januari 2018 att ställa ut det uppdaterade planförslaget för granskning.Illustration: Strategisk Arkitektur

Dela: