Ny inriktning för stadens klottersanering

En klotterfri stad är en viktig del i arbetet för att nå Tekniska nämndens mål om en ren, snygg och trygg stadsmiljö för solnaborna.

Att klottra på någon annans egendom är skadegörelse och därmed brottsligt. Sanering av klotter kostar samhället mycket pengar. För att minska klottret i Solna har staden utvecklat arbetsmetoderna och en ny inriktning har tagits fram för att snabbare och effektivare få bort klottret. Satsningen är möjlig genom de politiska prioriteringarna på stadsmiljöområdet.

Den nya inriktningen för klottersaneringen innebär:

  • Dubbelt så många personer som klottersanerar.
  • Daglig rondering med dokumentation och rapportering av klotter men även övriga avvikelser i stadsmiljön.
  • Klotteranmälan till andra fastighetsägare (exempelvis privata fastigheter, men även ägare av elskåp, transformatoranläggningar och liknande där staden inte ansvarar för klottersaneringen).
  • Stärkt miljöhänsyn med bättre rengöringsmedel och uppsugning av spillvatten.
  • Klottersanering vid lägre temperaturer.

– Med de här insatserna hoppas vi att klottret i Solna minskar. Det är viktigt för att stadsmiljön ska uppfattas som ren och snygg. Skadegörelse som klotter påverkar också trygghetskänslan vilket gör det extra viktigt att få bort det så snabbt som möjligt, säger Andreas Evestedt, biträdande stadsmiljöchef i Solna.

Felanmälan av klotter

Om du upptäcker klotter i staden kan du felanmäla detta via stadens felanmälningsformulär. Det hittar du här.

Klotteranmälan till andra fastighetsägare

Solna ansvarar inte för all klottersanering i staden. Klottersanering på exempelvis privata fastigheter, men även ägare av elskåp, transformatoranläggningar och liknande ansvarar inte Solna stad för. För att felanmäla detta går man direkt till fastighetsägaren.

Dela: