Ny idrottsplats i populära Järvastaden

Byggnadsnämnden fattade den 23 maj beslut om att påbörja planarbetet för en ny idrottsplats i Järvastaden. Uppdraget innebär skapandet av en modern idrottsplats med inriktning mot fotboll, vilket kommer att komma den växande Järvastadens många barn och familjer tillgodo.


Järvastaden är en växande stadsdel med många barnfamiljer och unga. När området är fullt utbyggt om några år beräknas totalt cirka 12 000 människor bo i stadsdelen. För att ge boende i både Järvastaden och även närbelägna Nya Ulriksdal utökade möjligheter till idrott och rörelse planeras nu för en ny idrottsplats med inriktning mot fotboll. Området där idrottsplatsen planeras växa fram har bland annat har kallats Krossen, eller Järvastadens IP.

- I och med detta påbörjas läggandet av ännu en viktig pusselbit i Järvastaden. En som tydliggör att vi strävar efter en stadsdel där man inte bara bor utan också lever och verkar, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

I planuppdraget ingår att ta höjd för byggandet av tre konstgräsplaner. Dessa kommer utgöras av en fullstor 11-spelsplan, som kan delas upp i flera mindre planer, och två 9-spelplaner.

Därutöver tillkommer omklädningsrum och domarrum för herrar respektive damer, driftutrymmen, klubbförråd, uppställningsplatser för skötselutrustning, belysning, parkeringsplatser m. m. Även mindre ytor för spontanidrott planeras att finnas i området.

Målet är att Järvastadens idrottsplats ska vara färdigställd till 2020/2021.

Dela: