Ny förskola för 240 barn byggs i Järvastaden

Snart byggs en ny förskola i Järvastaden bredvid den nya skolan som öppnar till hösten. Förskolan byggs i två våningar och kommer att rymma 240 barn på 12 avdelningar. Gården utformas med mycket växtlighet och plats för lek och utevistelse.


Illustration nya förskola Järvastaden

Den nya förskolan placeras så att den tillsammans med skolbyggnaderna ramar in gården och skapar gott om platser där förskolebarnen kan sitta i lä och vara under tak. Gården får även mycket växtlighet samt olika ytor för lek och utevistelse.

Fasaden får en lekfullare sida mot gården och en striktare sida mot parken i norr. Med en träpanel i falurött och gulockra ansluter till de övriga skolbyggnadernas utformning.

– I och med detta beslut tryggas tillgången även på förskoleplatser i området, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden. Samlokaliseringen med skolan gör att detta verkligen blir en mittpunkt i stadslivet.

Bygglov för den nya förskolan beviljades i byggnadsnämnden den 1 mars 2017.

Dela: