Ny fastighet vid Kolonnvägen ut på samråd

Byggnadsnämnden beslutade under onsdagen den 3 februari 2016 att sända ut detaljplanen för kvarteret Signalen, som möjliggör för en ny byggnad utmed Kolonnvägen vid Ballongberget på samråd. Efter beslutet i Byggnadsnämnden sänds planen ut på samråd till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.


Illustration av tilltänkt byggnadsvolym, Reflex arkitekter.

Den nya byggnaden planeras vara flexibel och kunna inrymma både kontor, parkering, bostadshotell och centrumändamål i bottenvåning. I dagsläget finns ingen bebyggelse på platsen där fastigheten föreslås byggas. I fastighetens källarvåning och under mark mot Kolonnvägen planeras byggnation av ett parkeringsgarage.

Fastigheten ligger utmed järnvägen i anslutning till Arenastaden och huvudentrén riktas mot Kolonnvägen. Fastigheten ligger cirka 300 meter norr om Solna stations nya, nordliga uppgång. När fastigheten är färdig för inflyttning beräknas den nya Citybanan vara i trafik och erbjuda ännu tätare turer samt direkta resor till Odenplan på cirka 4 minuter.

Läs mer om hur en planprocess ser ut.

Dela: