Nu sänks hastigheten på Solnas gator

Som en del i arbetet för en renare och tryggare stad sänks nu hastigheten på ett antal gator i Solna. Detta görs för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Förändringen innebär att omkring 150 vägmärken byts ut, 20 vägsträckor får sänkt hastighet. Arbetet påbörjas i mitten av november och beräknas vara klart under året.

30, 40 och 60 km/tim är de nya hastigheterna som nu införs på ett antal av Solnas gator under hösten och vintern 2016. Huvudparten av de gator som omfattas av en ny hastighetsbegränsning kommer att sänkas från 50 km/tim till 40 km/tim och finns inom huvudvägnätet där gående och cyklister korsar gatan på en eller flera platser utmed sträckan eller gator med cykelfält. Råsundavägen är en av de gator där högsta tillåtna hastighet blir 40 km/tim.

Förändringen innebär att omkring 150 vägmärken byts ut, 20 vägsträckor får sänkt hastighet och arbetet påbörjas i mitten av november och beräknas vara klart under 2016.

Innan beslutet fattades om förändring av hastighetsbegränsningar var förslaget på remiss hos: Räddningstjänst, Polisen, Storstockholms brandförsvar, Sundbybergs stad, Stockholms stad, Trafikverket och Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting. Samordningen och dialogen med Sundbyberg och Stockholms stad sker löpande för att få en samsyn kring lämpliga hastighetsgränser i områden där kommunerna möts.

- Tack vare en sänkning av hastigheten på ett antal av stadens huvudgator får vi nu en lugnare trafikrytm och en tryggare miljö för gående och cyklister. Utöver att trafiksäkerheten förbättras minskar också buller och vibrationer i staden, säger Andreas Evestedt stadsmiljöchef i Solna stad.

Gator där hastigheten sänks från 50 km/tim till 40 km/tim:

 • Råsundavägen
 • Gränsgatan
 • Tritonvägen
 • Ramp från Huvudstabron mot Storgatan
 • Storgatan mellan Tritonvägen och Huvudstagatan
 • Sundbybergsvägen
 • Huvudstagatan mellan Frösundaleden och Storgatan
 • Ekensbergsvägen från Sundbybergsgränsen till Gränsgatan
 • Kolonnvägen norr om Trafikplats Ritorp
 • Vallgatan
 • Frösundaviks allé
 • Barks väg
 • Solna kyrkväg öster om Prostvägen
 • Karolinska vägen
 • Ekelundsvägen mellan Ekelundsbron och Armégatan
 • Överjärva gårdsväg
 • Landsvägen mellan Tritonvägen och Tritonvägen

Gator där hastigheten sänks från 50 km/tim till 30 km/tim:

 • Björnstigen mellan Kungshamravägen och Barksväg
 • Björnstigen mellan ramp till Bergshamraleden och Gamla vägen

Gator där hastigheten sänks från 70 km/tim till 60 km/tim:

 • Enköpingsvägen
Dela: