Nu får gator i Bergshamra ny asfalt

Att underhålla stadens gatunät är ett ständigt pågående arbete med insatser runt om Solna. Under april lägger vi ny asfalt på Barks väg och Björnstigen i Bergshamra för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägarna.


Rödmarkeringarna avser de gator som nu får ny beläggning. Foto: Solna stad

Stadens alla gator scannas regelbundet av för att få en aktuell bild över vilket skick de har. Det digitala underlaget analyseras och utifrån resultatet skapas en prioriteringslista över vilka vägar som står först i tur för att få ny asfalt. Både under 2016 och 2017 utförs merparten av asfalteringsarbetena i Bergshamra som haft ett flertal gator med behov av åtgärd.

Nu genomförs beläggningsarbeten på Barks väg och på Björnstigen i Bergshamra där ca 770 meter inkl. fyra busshållplatser får ny beläggning längst sträckan. Läs mer om tidplan och hur arbetet kan påverka trafik och parkering i området.

Under 2016 fick nedanstående gator ny beläggning i Bergshamra

  • Stocksundstorpsvägen
  • Krokusvägen
  • Slottsallé/Kungshamra

Gång- och cykelvägar

För stadens gång- och cykelvägar sker också löpande underhållsarbete och asfaltering. Under året kommer ett genomförandeprogram kopplat till stadens cykelplan att tas fram. I genomförandeprogrammet kommer det framgå prioriteringar och åtgärdsförslag för cykelvägar i stadens respektive stadsdelar. Behovet av beläggningsarbeten, som ny asfalt, är en av de aspekter som inventeras. Läs mer om stadens cykelplan

Dela: