Nu får Enköpingsvägen ny asfalt

Med start kvällen den 8 oktober påbörjas arbetet med att förse Enköpingsvägen med ny beläggning för att förbättra framkomligheten. Arbetet utförs under kvällar och nätter för att minimera påverkan på trafiken.

Omfattning

  • Arbetet omfattar ny beläggning i samtliga körfält i båda körriktningarna. Sträckan som asfalteras går mellan Råsta strandväg och Järva Skjutbaneväg, ca 850 meter i varje riktning.
  • Ett körfält hålls hela tiden öppet i varje körriktning för god framkomlighet.
  • Kortare avstängningar kommer att förekomma i korsningar till Enköpingsvägen och då omleds trafiken, följ då orange hänvisning.
  • Arbetet anpassas så att busstrafiken inte ska påverkas.

Tidplan

  • Start kväll 8 oktober kl.20.00.
  • Arbetet sker på kvällar och nätter mellan kl.20-06.
  • Klart under vecka 41.

Utförande entreprenör

Skanska


Karta: Gulmarkerat område markerar sträckan längs Enköpingsvägen som får ny asfalt i höjd med Råsta bussdepå och östra delen av Råstahem.

Dela: