Nu byggs nytt bostadskvarter i Råsunda

Snart påbörjas bygget av drygt 250 nya lägenheter i Råsunda. Det nya kvarteret kommer att ligga i korsningen Gränsgatan och Råsundavägen precis vid gränsen till Sundbyberg.


Illustration kvarteret Slingan

På platsen där det nya kvarteret ska byggas stod det tidigare ett kontorshus som nu ersätts med ett flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna. Lägenheterna byggs i storlek mellan 1 till 4 rok och fastigheten kommer också att innehålla sex stycken LSS-boenden.

– Detta projekt ger Råsundavägen en tydlig avslutning och ger en sammanhållen stadsmässig gräns mot Sundbyberg, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Parkeringsgarage byggas i två källarplan och det planeras också för över 600 cykelparkeringar, majoriteten av dessa inomhus i källarplan. Gång- och cykelbanor anläggs längs kvarteret.

Byggnadsnämnden godkände bygglov för kvarteret Slingan den 30 augusti 2017.


Karta över kvarteret Slingan i Råsunda.

Dela: