Nu startar sandsopningen av Solnas gator

Våren är här! Mer eller mindre i alla fall, och det börjar bli dags för ett säkert vårtecken - att ta bort vinterns sand och grus som ligger kvar på vägarna. Onsdag den 4 april påbörjas årets sandsopning med målsättningen om att den ska vara slutförd till den 7:e maj. För att arbetet ska göras på ett bra sätt är det viktigt att parkeringsreglerna följs så att städfordon kan komma fram. För aktuell status, vänligen se löptext!


Hur går sandsopning till?
Först går ett fordon/blåsare som sopar/blåser sanden från kanten in till mitten och sedan kommer ett fordon som samlar upp krossen. Uppsamlingen kan på vissa sträckor ske under nattetid för att inte fordonen ska vara i vägen för trafik och cyklister.

Tänk dock på fordon som utför sopningen och upptagningen går sakta och att det kan upplevas skräpigt när sanden ligger i mitten av t.ex. cykelbanorna i väntan på upptagning. Vi ber er att ha överseende kring detta och framförallt inta försiktighet när ni cyklar.

Aktuell info rörande sandupptagning
Det finns ett antal gator med servicedag runt om i staden där arbete med sandupptagnigen ännu pågår. Dessa gator inväntar nästa datum för servicedag och samtliga platser ska vara åtgärdade innan utgången av vecka 20.

För det fall att gator efter dessa datum ej upplevs sandsopadet tas felanmälningar tacksamt emot till stadens kontaktcenter för åtgärd.

Läs mer om vårens sandupptagning här
Dela: