Nu sopar vi bort sanden från gatorna

Nu när våren är här ligger sand och grus kvar på vägarna som behöver tas bort. Måndag 3 april påbörjas årets sandsopning som ska vara slutförd till den 30 april. För att arbetet ska göras på ett bra sätt är det viktigt att parkeringsreglerna följs så städfordon kan komma fram. Tack för hjälpen!


Hur går sandsopning till?
Först går ett fordon/blåsare som sopar/blåser sanden från kanten in till mitten och sedan kommer ett fordon som samlar upp krossen. Uppsamlingen kan på vissa sträckor ske under nattetid för att inte fordonen ska vara i vägen för cyklister.

Tänk dock på fordon som utför sopningen och upptagningen går väldigt sakta och att det kan upplevas skräpigt när sanden ligger i mitten av cykelbanorna i väntan på upptagning. Vi ber er att ha överseende kring detta och framförallt inta försiktighet när ni cyklar.

Läs mer om vårens sandupptagning här

Dela: