Nominerade Solna stadsmiljöpris 2017

Solna är en stad i positiv förändring. Nya områden med spännande byggnader tar form, samtidigt som utvalda äldre byggnader effektivt uppdateras i alltifrån utseende till användningsområde. Allt för att få en stad i framkant, till glädje för solnaborna. För att premiera positiva och förskönande inslag i stadsmiljön delar Solna varje år ut ett stadsmiljöpris. Byggnadsnämnden har valt ut årets tre nominerade och vid nämndens sammanträde den 6 december koras vinnaren.

I år är följande tre bidrag nominerade:

SEB huvudkontor, Arenastaden


SEB:s nya huvudkontor återfinns vid Stjärntorget och Pyramidvägen, bara ett stenkast från Mall of Scandinavia och Friends Arena. Det nya huvudkontoret för SEB har en mycket ambitiös miljöprofil, med materialval som genomgående är gjorda med stor miljöhänsyn. Huvudkontoret utgör dessutom ett av Sveriges största kontorsprojekt under överskådlig tid, och kommer vid full inflyttning att vara arbetsplats för cirka 4400 personer.

Fastigheten utgörs av tre sammanlänkade storskaliga kontorsvolymer, som tillsammans fungerar som en, och som innehåller ett varierat kontorslandskap med en mängd service- och stödfunktioner. I entréplanet finns därutöver restaurang och caféer.

Nomineringsmotivering
Med sin tydliga miljöprofil samt höga krav på både funktion och form utgör SEB:s huvudkontor ett värdefullt tillskott till den framväxande Arenastaden, och därmed till Solna. Det stora kontorskomplexet har omhändertagits skickligt och ger ett ljust och lätt helhetsintryck. Tusentals medarbetare kommer att få en trivsam arbetsplats, samtidigt som mervärdet för övriga aktörer i området är kännbart positivt.

Byggherre: Fabege
Arkitekter: Alessandro Rippelino arkitekter AB
Byggstart: 2014
Färdigställt: 2017

Kruthusbacken, Hagalund

Solna ska vara en ren, trygg och snygg stad. Med den utgångspunkten har insatser gjorts för att exteriört omvandla och rusta upp Industriviadukten, unik i sitt slag genom läget under Frösundaleden. Byggnaden innehåller alltifrån lokaler för undervisning till ett gym, en dansstudio och hantverkslokaler. Den erbjuder service till sitt närområde i Hagalund och Vasalund.

Byggnaderna har rustats upp och genom en ny färgsättning som utgörs av vita och gula färgtoner kontrasterar byggnaden tydligt mot den gråa Frösundaledens betong, som även präglade byggnaderna tidigare.

Nomineringsmotivering

Med små medel har en stor, positiv förändring av den lokala stadsbilden åstadkommits. Genom upprustning och ny färgsättning har man lyckats få byggnaden att gå från intetsägande - eller i värsta fall otrygghetsskapande - till att bära positiva värden och utgöra ett attraktivt inslag för både boende och besökare.

Byggherre: Råsunda Förstads AB
Arkitekter: färgsättning av fasader Åke Svedmyr
Byggstart: 2015
Färdigställande: 2016

Ombyggnad av kontorshus i kv Sparrisen i Huvudsta


Fastighet Sparrisen ligger beläget i Huvudsta, där den uppfördes för kontorsändamål på 1970-talet. Under längre tidsperioder sedan 2000-talet har byggnaden stått vakant eftersom den inte uppfyllt dagens krav på attraktiva kontorslokaler.

Vid ombyggnationen gavs nya möjligheter till användning. Från att ha varit en ren kontorsbyggnad planerades för bostäder, kontor och lager, samt butik- och kontorslokaler i bottenvåningen. Omvandlingen innebar att platsen befolkas dygnet runt och förutom hyresrätter finns även ägandelägenheter i en påbyggnad på taket. Husets fasader har genomgått en omfattande omgestaltning, för att passa nya ändamål. Med omfärgning och balkonger har den fått ett helt nytt uttryck.

Nomineringsmotivering
Genom omvandling av ett omodernt kontorshus till en byggnad med alltifrån service till kontor och boende, utgör Sparrisen ett positivt exempel på praktiska lösningar i den växande staden. Med påbyggnad, omfärgning och balkonger har huset givits en helt ny identitet.

Byggherre: Wåhlin fastigheter AB
Arkitekter: Rosenbergs arkitekter
Byggstart: 2011
Färdigställande: 2014

Hela ärendet om Stadsmiljöpriset återfinns här.

Dela: