Många lägenheter till unga under 2016

Det är populärt att bo i Solna och fler vill flytta till vår stad. Det visar Signalistens årsredovisning som fullmäktiges tog beslut om på sitt sammanträde den 29 maj 2016. Signalistens har fått ett tydligare uppdrag att fokusera på att bygga nya hyreslägenheter och att prioritera personer i behov av särskilt stöd. Glädjande att se är också att och att var tredje ledig lägenhet 2016 gick till en ung solnabo.

Under 2016 skrev staden och Signalisten på ett samverkansavtal för att skapa fler hyreslägenheter i Solna. Nyproduktionen ska öka och personer med särskilda behov ska prioriteras, exempelvis personer i behov av LSS-boenden.

- Det är bra med fler nya hyresrätter i Solna. Staden har ökat sitt samarbete med Signalisten och det är positivt att planen nu summerar till 500 nya hyresrätter, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Just nu pågår arbetet med att planera för hyreslägenheter i Ritorp, Bagartorp och Agnesberg. Några områden där byggplanerna kommit lite längre är Bergshamra, Råsunda, Bagartorp Centrum. Dessutom finns planer på ett trygghetsboende i Huvudsta. Sammanlagt omfattar den planerade nyproduktionen ca 500 hyreslägenheter.

För mer information besök signalistens webbplats.

Dela: