Lekplatsupprustning runtom i Solna

Lekplatserna i Solna är uppskattade av både stora och små, och nyttjas ofta i både ur och skur. För att rusta och göra lekplatserna än lekvänligare runtom i staden har en utökad satsning om fem miljoner kronor gjorts i årets budget. Först ut att rustas är Stenbacka och Västra Skogens lekplatser. Därefter följer även Carl Thunbergs, Harens och Granlidens lekplatser under året.

Insatserna varierar något beroende på behov och utformning av lekplatsen. Det rör sig om alltifrån att byta ut gammal lekutrustning mot ny, att lägga nytt underlag i form av fallskydd och sand samt även att sätta upp nya papperskorgar och fräscha upp befintliga bänkar och bord.

- Stadens lekplatser ska vara roliga, stimulerande och trygga. Jag ser fram emot att solnabarnen snart leker på de nygamla lekplatserna, säger Magnus Persson, ordförande Tekniska nämnden i Solna stad.

Årets upprustningar är en fortsättning på föregående års insats, då Augustendals och Vasalunds lekplatser påbörjade sina upprustningar. Totalt i Solna finns över fyrtio allmänna lekplatser, det är en viktig del i stadens arbete med en ren och snygg stad att dessa kontinuerligt rustas för de minsta solnabornas lek och nöje.

Under upprustning kommer aktuell lekplats att hållas stängd. För alternativa lekplatser, se gärna solna.se/lekplatser där samtliga i staden är listade med karta! Under sommaren är även de två plaskdammarna i Skytteholms- respektive Hagalundsparken attraktiva alternativ för sommarlovslek. (länk)

Dela: