Klartecken för ny simhall i Solna

En vacker och praktisk simhall med bland annat tio simbanor om 25 meter, rehab-, undervisning- samt barnbassäng. Dessutom kommersiella kontor i våningarna ovanför, som bidrar till både finansiering och ökad känsla av rörelse i området. Det är innehållet i det detaljplaneförslag som klubbats av Byggnadsnämnden den 14 juni, och som nu går vidare till Kommunfullmäktige för slutgiltigt fastställande.


Illustration: Strategisk Arkitektur

Simhallen kommer att erbjuda simundervisning, motionssim, vattengympa, babysim och rehab. Det kommer att finnas 10 simbanor på 25 meter, en undervisningsbassäng, en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten, en barnbassäng samt bastu och omklädningsrum. Simhallen kommer att ägas av Solna stad och kontoren kommer vara privatägda. Förbättring av gång- och cykelförbindelser och generöst med cykelparkeringar kommer att finnas på området.

– Detta är en mycket spännande byggnad, som förhoppningsvis kommer tjäna Solnaborna väl under många decennier, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Den gamla Vasalundshallen har under senare år genomgått en del upprustning och beräknas kunna fortsätta att användas som simhall fram till att den nya står klar.

Godkännande av detaljplaneförslaget
Förslaget har efter genomfört samråd (9 juni-14 augusti 2017) kompletterats med utredningar och förtydligats till den granskning som genomförts (6 februari - 1 mars 2018). Dessa handlingar ligger till grund för det godkännande av detaljplan som nu klubbats av Byggnadsnämnden. Sista instans är Kommunfullmäktige, som slutgiltigt fastställer den nya detaljplanen.

Dela: