Klartecken för 31 nya hus i Järvastaden

Populära Järvastaden växer och utvecklas. På Byggnadsnämndens möte den 6 december beviljades bygglov för totalt 31 hus i området Grankällan i nordöstra Järvastaden. Husen uppförs i form av radhus, kedjehus och sk stadsradhus om tre våningsplan. Totalt planeras det för 150 nya bostäder av småhuskaraktär i området.

- Många solnabor med en växande familj ser sig om efter större, marknära bostäder. Dessa trettio hus i direkt anslutning till naturreservatet erbjuder attraktiva möjligheter till just detta, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Husen kommer att växa fram i området Grankällan, ett område som tidigare använts för bergbrytning, krossverksamhet och betongtillverkning, Närheten till stora natur­områden, populära lekplatser och Arenastaden erbjuder kommande boende stora möjligheter och lägger ytterligare en pusselbit i byggandet av Järvastaden.


Visionsbild bostäder i kommande Grankällan

Känslan i området kommer att präglas av småskalighet, barnvänliga vägar utan genomfartstrafik, närhet till både trädgårdar och gröna ytor samt tydliga gaturum för lugn och avskildhet. Gator orienteras i huvudsak i nord-sydlig riktning vilket möjliggör för husen att få tillgång till morgonsol på ena tomtsidan och kvällssol på den andra. Mindre träd planeras dessutom längs med gatorna framför varje tomt, så att bostadsområdet får en annan karaktär än det omgivande naturreservatets höga träd.

Dela: