Klart för ny simhall i Solna

Nu är första steget taget för att kunna bygga en ny simhall i Solna. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplanen för en ny simhall i stadsdelen Frösunda.

- Det här är oerhört positivt för solnaborna. Det kommer att bli en modern anläggning som passar alla åldrar. Många solnabor har länge efterfrågat en ny simhall och det är roligt att vi nu har kommit så här långt i arbetet att vi har tagit beslut om detaljplanen, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna.

Simhallen kommer att ligga på inom Ulriksdals idrottsplats mellan Frösunda, Ritorp och Järnvägen. Området gränsar även till Kolonvägen samt till Gustav III boulevard.

Detaljplanen möjliggör även för andra lokaler för idrottsändamål samt för kontors- och serviceverksamheter som är kopplade till dessa verksamheter, planen ger även möjlighet att bygga parkeringsplatser för dessa verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar nu med att ta fram ett förfrågningsunderlag för den nya simhallen.

Dela: