Klart för 200 nya hyresrätter i centrala Råsunda

Nu skapas möjlighet för Bostadsstiftelsen Signalisten att bygga drygt 200 nya hyresrätter i centrala Råsunda och därtill speciallägenheter, två förskolor och en vårdcentral. Detta står klart efter beslut av kommunfullmäktige den 29 maj 2017.

Förslaget innebär också, utöver 200 nya lägenheter, att det befintliga bostadshuset mot Råsunda torg bevaras medan den lägre bebyggelsen rivs och ersätts av nya bostadshus i 5–6 våningar med garage i källaren. I bottenvåningen mot Stråkvägen ska lokaler för mindre verksamheter som till exempel caféer, butiker eller kontor inrymmas. En ny kvartersgata görs möjlig mellan Stråkvägen och Idrottsgatan.

Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 15 maj 2017 ett uppdrag till stadsledningsförvaltningen att i samarbete med tekniska förvaltningen ta fram ett förslag för utvecklingen av området Råsunda torg/Parkvägen. Området skulle också kunna användas som lekyta för barn som går på de förskolor som ligger i anslutning till torget. Uppdraget handlar om att se över hur man kan utveckla området Råsunda torg/Parkvägen med denna inriktning.

Dela: