Historisk satsning på kollektivtrafik och bostäder i Solna

Nu står det klart att en omfattande kollektivtrafik- och bostadssatsning för Stockholmsregionen kommer genomföras med medfinansiering av staten. Den innebär en ny tunnelbanestation i Hagalund längs den Gula linjen, där den ena uppgången kommer att placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och det andra längs Solnavägen. Förutom fler bostäder och arbetsplatser kan Solnavägen utvecklas till en levande stadsgata in till Stockholm.

Under måndagen, den 29 maj 2016, beslutade fullmäktige i Solna att anta finansieringsplanen för projektet. Utbyggnaden av den nya Hagalundsstationen beräknas kosta 1,2 miljarder, varav Solna stad bidrar med 650 miljoner kronor till finansieringen, Stockholms läns landsting med 350 miljoner kronor och staten med 200 miljoner kronor. På samma sätt som vid utbyggnaden av den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden kommer Solna stads medfinansiering att finansieras genom bidrag från fastighetsägare, som drar nytta av utbyggnaden av Hagalundsstationen.

- Det är fint att staten bidrar med 200 miljoner kronor till Hagalundsstationen. Det är ett givet sätt att dra största möjliga nytta av investeringen i den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden, som gjordes inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

För Solnas del betyder avtalen att Stockholms läns landsting bygger en tunnelbanestation vid Hagalund, mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden, till en investeringskostnad på 1,2 miljarder kronor. Utöver finansieringen av utbyggnadsplanerna presenteras också de cykelsatsningar som ingår i överenskommelsen.

Överenskommelsen om tunnelbanestationen i Hagalund innebär att:

  • Solna stad åtar sig att bygga 4 000 bostäder som en följd av tunnelbanestationen samt att medfinansiera med 650 miljoner kronor.
  • Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 200 miljoner kronor baserat på kommunens bostadsåtagande.
  • Stockholms läns landsting bidrar med 350 miljoner kronor.
  • Bygget av tunnelbanestationen Hagalund sker samlat med utbyggnaden av Gula linjen och kommer enligt nu gällande tidplan vara klar år 2024.
  • Mer information om överenskommelsen med Stockholmsregionen finns på Sverigeförhandlingens webbplats.
Dela: