Hagastaden växer fram – bygglov för nya S:t Eriks Ögonsjukhus

Bygglov för kvarteret Patienten i Hagastaden beviljades på byggnadsnämnden den 1 februari 2017 och när huset är färdigbyggt kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att flytta in. Kvarteret Patienten i Solna stad utgör tillsammans med kvarteret Princeton i Stockholm stad Scandinavian Life Science (SLS) och kommer att byggas vid Hagaplan, mellan NKS och Karolinska Institutet.


Illustration: Vy mot kvarteret Patienten. Vitartes AB/White Arkitekter.

De nya husen som byggs bildar övergången mellan bostadskvarteren i Stockholm och institutionerna för vård och forskning i Solna och i kvarteret Patienten kommer S:t Eriks ögonsjukhus att flytta in. Huvudentrén kommer att ligga mot norr vid Eugeniavägen.

– Vi är glada att kunna bereda denna viktiga verksamhet plats i Solna, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden. Att det sker i för ändamålet specialbyggda lokaler, som passar väl in i stadsbilden är förstås ett plus.

Bottenvåningen får ett invändigt stråk som går igenom byggnaden från huvudentrén vid Eugeniavägen till Ninni Kronbergs gata och bostadskvarteren på Stockholmssidan. Byggnaderna ska präglas av ljus, reflektioner och transparens. På entréplanet inryms lobby och reception, restaurang och butikslokaler samt en aula i två våningar med plats för 120 personer. På de övre våningsplanen rymmer byggnaden akutmottagningar, slutenvård, operation, mottagning för barn samt administration.

Genom att flytta till moderna lokaler i anslutning till Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att kunna erbjuda en större andel specialiserad och högspecialiserad vård än idag och väntas kunna flytta in i de nya lokalerna i Hagastaden år 2020.

Ett tidigare bygglov beviljades för kvarterets källarplan i mars 2016 läs mer här

Dela: