Grönt tak och 290 nya hotellrum i Arenastaden

Ett klimatsmart grönt tak och 290 nya hotellrum. Det är några av beståndsdelarna i den nya detaljplan för Arena Gate som byggnadsnämnden den 25 april godkände. Beslutet är ett i raden av pågående utveckling av Arenastaden, där 30 000 arbetsplatser och tusentals bostäder är målet.


Illustration: Wingårdh Arkitektkontor AB.

Arenastaden och området runt Friends Arena fortsätter att utvecklas. Med närmare 30.000 arbetsplatser och miljontals besökare årligen finns stor efterfrågan på flexibla möjligheter i området. För att möta behovet har ansökan gjorts om en påbyggnad på hotellanläggningen Arena Gate, som idag är lägre än sin omgivning. Påbyggnaden föreslås bli tre våningar och ska bland annat innehålla fler hotellrum och ett grönt tak.

Ambition om en levande stadsdel
Arenastaden ska bli till en än mer blandad och levande stadsdel. Förändringen som föreslås kommer bidra till detta genom att fler människor rör sig på Arenatorget, samt att ljus kommer att lysa från de blivande hotellrummen. De tre våningarna får glasfasader mot Arenatorget, Putte Kocks Plats, och ska få en självständig utformning som samtidigt harmonierar med Friends Arena. Påbyggnaden är tänkt att få ett lite svävande utseende genom att den första påbyggnadsvåningen blir indragen från de övriga våningarna.

- Det här utvecklar Solna i allmänhet och Arenastaden i synnerhet som besöksmål, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Förslaget har varit ute på samråd och granskning innan byggnadsnämnden den 25 april 2018 fattade beslut att godkänna detaljplanen. Näst på tur är att beslutet ska upp till Solna stads kommunfullmäktige. Läs gärna hela ärendet här.

Dela: