Fortsatt utvecklingsarbete för Bergshamra

Kommunstyrelsens beslutade den 20 februari 2017 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utifrån de utredningar som genomförts påbörja ett programarbete för södra Bergshamra.

I den delen ingår även lösningar för Bergshamravägen väster om if-huset. Byggnadsnämnden ska också intensifiera arbetet med utvecklingsplanerna för norra och östra Bergshamra.

Dela: