Fortsatt utredning om Huvudstaled i tunnel

Kommunstyrelsen tog i måndags 13/11 beslut om att göra en kompletterande utredning om att lägga Huvudstaleden i tunnel. Förslaget är att titta på en tvåfilig led något som är enklare och mindre kostsamt än den fyrfiliga led som tidigare har utretts.

Utredningen ska även titta på att anlägga en länk mellan Huvudstagatan och Frösundaleden via Oscarsrogatan något som skulle kunna öka framkomligheten och minska trafikstörningarna i Huvudsta.

Utredningen är beräknad att utföras under 2018.

Dela: