Fler studenter kan bosätta sig i Solna

Solna stad är en del av projektet Sthlm 6000+, som under en fyraårsperiod verkar för att rejält öka antalet studentlägenheter i Stockholmsregionen. Runt om i Solna byggs det, eller planeras det att byggas, runt 600 studentbostäder kommande år.

Sthlm6000+ är ett stadsutvecklingsprojekt som löper över fyra år och som har målet är att bygga minst 6000 studentlägenheter i Stockholmsregionen mellan 2013 och 2017. Det innebär en femtioprocentig ökning av antalet studentbostäder. I år avslutas projektet och som slutspurt uppmärksammas det ökade studentbostadsbyggandet med Studentbostadsåret 2017, som arrangerar en rad aktiviteter med koppling till ämnet.

I Solna byggs 248 studentbostäder i Huvudsta, med beräknad inflyttning under 2017. I samma stadsdel, i nära anslutning till Karlbergs slott, bygger Försvarsmakten ett nytt elevhem för kadetterna på Militärhögskolan. Vid Karolinska Institutet i Hagastaden byggs runt 200 student- och forskarbostäder som ska vara klara för inflyttning under 2019.

I samverkansprojektet Sthlm6000+ ingår kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter.

Dela: