Ny detaljplan för Råsunda ger 110 nya bostäder

Omkring 110 nya bostäder planeras byggas i Råsunda vid korsningen Råsundavägen och Östervägen. Det slås fast i den detaljplan för kvarteret Motorn som Kommunfullmäktige antog den 18 december. Kortfattat innebär det att befintligt kontorshus ersätts med ett attraktivt flerbostadshus, utformat som ett varierat stadskvarter med en gemensam innergård. Samtidigt åtar sig exploatören att betala ett tunnelbanebidrag, vilket är en del i Solnas strategi för finansieringen av den kommande utbyggnaden av tunnelbanan.


Vy Charlottenburgsvägen. Illustration: BAU arkitekter

Vad har hänt?
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 december fattat slutgiltigt beslut i ärendet. Detaljplanen som nu antagits innebär att omkring 110 nya lägenheter kommer att byggas i attraktivt läge i Råsunda - samt att ett tunnelbanebidrag betalas av exploatören JM AB.

Vad innebär förslaget?
Solna har en uttalad ambition om att möjliggöra för fler solnabor att växa och utvecklas i staden, också vad gäller boende. Många är de som med en växande familj ser sig om efter större bostäder. Av de omkring 110 lägenheterna planeras därför en fjärdedel bestå av stora lägenheter om 4 rum och kök. Husen ska även inrymma nio stycken LSS-bostäder.
Höjden på husen varierar från fyra våningar mot Charlottenburgsvägen till nio våningar mot Östervägen. I varierad omfattning kommer bottenvåningarna mot Råsundavägen och Östervägen att ha lokaler för verksamheter. Det kan röra sig om till exempel restauranger, caféer, kontor och butiker. Målet är att öka stadskänslan både genom utformning och erbjudandet i husen.


Vy Östervägen. Illustration: BAU arkitekter


Vy Råsundavägen. Illustration: BAU arkitekter

Läs gärna mer om ärendet här!

Dela: