Fler stora lägenheter planeras i Råsunda

Omkring 110 nya bostäder planeras i Råsunda vid korsningen Råsundavägen och Östervägen. Förslaget innebär att befintligt kontorshus rivs och ersätts med ett flerbostadshus. Byggnadsnämnden fattade den 8 november beslut om att godkänna detaljplaneförslaget för kvarteret Motorn.


Vy Charlottenburgsvägen. Illustration: BAU arkitekter

Vad är det som planeras?

Det finns ett behov av fler stora lägenheter i Solna så av de 110 lägenheterna som planeras kommer en fjärdedel att bestå av 4 rum och kök. De nya husen ska även inrymma sex stycken LSS-bostäder, sociala lägenheter eller annan form av kategoriboende. Höjden varierar från 4 våningar mot Charlottenburgsvägen till 9 våningar mot Östervägen. I varierad omfattning kommer bottenvåningarna mot Råsundavägen och Östervägen att ha lokaler för exempelvis mindre verksamheter så som restauranger, caféer, kontor och butiker.

– Det här förslaget visar hur gamla kontorsfastigheter kan omvandlas till moderna bostadshus på ett sådant sätt att stadskänslan ökar markant, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.


Vy Östervägen. Illustration: BAU arkitekter


Vy Råsundavägen. Illustration: BAU arkitekter

Dela: