Fler bostäder och utökade möjligheter vid gamla Råsundastadion

En ändring av detaljplanen görs för att möjliggöra bostäder i det s.k. Dallashuset, samtidigt som krav införs på publika ytor i den del av huset som ligger mot torget. Dessutom breddas möjligheten till olika sorters bostäder i det tidigare kontorshuset "Kammen". Totalt möjliggör det för ca 100 nya lägenheter i ett av Solnas mest centrala lägen.

Solna centrum omvandlas och blir successivt en tätare och mer levande stad. På historisk mark i Råsunda växer kvarter fram med närhet till service och med kollektivtrafik i form av tvärbana, tunnelbana och bussar på livspusselvänligt avstånd. Området kommer när det är klart att inhysa alltifrån boende och kontor till nya offentliga platser och torg.

Genom en justering av detaljplanen för kvarteret Lagern, området där Råsundastadion tidigare låg, möjliggörs det nu för bostäder och centrumändamål i Dallashuset och för olika sorters bostäder i det tidigare kontorshuset "Kammen".


Karta: Inringat område markerar byggnaderna som omfattas av ändringen i detaljplanen för kvarteret Lagern.

På platsen intill, där den gamla nationalarenan stod, växer redan nu nya kvarter fram. När allt är klart kommer ca 700 nya bostäder och ett helt nytt kontorshus för Telenors svenska huvudkontor vara byggt. De nya bostadskvarteren kommer att variera i färg och form och genom nya lokalgator och parkstråk knyts gamla Råsunda och Solna centrum ihop. Visionen är att bygga vidare på atmosfären i gamla Råsunda så utöver bostäder skapas nya lokaler för butiker, restauranger och service.

Beslut i ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 7 december 2016 att påbörja planuppdrag för att ändra detaljplanen för kvarteret Lagern.
Byggnadsnämnden gav 5 april 2017 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om ändring av detaljplan.
Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra granskning av detaljplanen.
Byggnadsnämnden godkände den 8 november 2017 den nya detaljplanen och överlämnade den till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunfullmäktige godkände den 18 december 2017 den nya detaljplanen.

Läs mer om arbetsgången kring framtagandet av en ny detaljplan.


Dela: