Fler bostäder och en ny skola vid gamla Råsundastadion

Genom en justering av detaljplanen för kvarteret Lagern, området där Råsundastadion tidigare låg, möjliggörs det nu för bostäder i Dallashuset och olika sorters bostäder i det tidigare kontorshuset "Kammen". Nu ska det nya detaljplaneförslaget granskas efter beslut i byggnadsnämnden.

En ändring av detaljplanen görs för att möjliggöra en omvandling av det s.k. Dallashuset till bostäder och att kontorshuset ut mot Parkvägen kan göras om till alla former av bostäder och skola. Platsen ligger centralt i Solna nära tvärbana, tunnelbana och bussar.


Karta: Inringat område markerar byggnaderna som omfattas av ändringen i detaljplanen för kvarteret Lagern.

På platsen intill, där den gamla nationalarenan stod, växer redan nu nya kvarter fram. När allt är klart kommer ca 700 nya bostäder och ett helt nytt kontorshus för Telenors svenska huvudkontor vara byggt. De nya bostadskvarteren kommer att variera i färg och form och genom nya lokalgator och parkstråk knyts gamla Råsunda och Solna centrum nu ihop. Visionen är att bygga vidare på atmosfären i gamla Råsunda så utöver bostäder skapas nya lokaler för butiker, restauranger och service.

På andra sidan Solnavägen växer det också fram ny bostadsbebyggelse i kvarteret Charlottenburg. Där byggs fyra nya bostadshus på totalt 110 lägenheter.


Foto: Solna stad. Till vänster i bild ses det s.k. Dallashuset intill den nu riva Råsundastadion.

Beslut i ärendet

  • Byggnadsnämnden beslutade den 7 december 2016 att påbörja planuppdrag för att ändra detaljplanen för kvarteret Lagern.
  • Byggnadsnämnden gav 5 april 2017 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om ändring av detaljplan.
  • Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra granskning av detaljplanen.

Läs mer om arbetsgången kring framtagandet av en ny detaljplan.

Dela: