Fler bostäder och en ny skola vid gamla Råsundastadion

Genom en justering av detaljplanen för kvarteret Lagern, området där Råsundastadion tidigare låg, möjliggörs det nu för bostäder i Dallashuset och för olika sorters bostäder och skola i det tidigare kontorshuset "Kammen".

En ändring av detaljplanen görs för att möjliggöra en omvandling av det s.k. Dallashuset till bostäder och att kontorshuset ut mot Parkvägen kan göras om till alla former av bostäder och skola. Platsen ligger också centralt i Solna nära tvärbana, tunnelbana och bussar.

- Att sätta dit ett "B" på en plan kan verka som en bagatell, men i detta fall möjliggör det ca 100 nya lägenheter i ett av Solnas mest centrala lägen, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.


Karta: Inringat område markerar byggnaderna som omfattas av ändringen i detaljplanen för kvarteret Lagern.

På platsen intill, där den gamla nationalarenan stod, växer redan nu nya kvarter fram. När allt är klart kommer ca 700 nya bostäder och ett helt nytt kontorshus för Telenors svenska huvudkontor vara byggt. De nya bostadskvarteren kommer att variera i färg och form och genom nya lokalgator och parkstråk knyts gamla Råsunda och Solna centrum ihop. Visionen är att bygga vidare på atmosfären i gamla Råsunda så utöver bostäder skapas nya lokaler för butiker, restauranger och service.

Beslut i ärendet

  • Byggnadsnämnden beslutade den 7 december 2016 att påbörja planuppdrag för att ändra detaljplanen för kvarteret Lagern.
  • Byggnadsnämnden gav 5 april 2017 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om ändring av detaljplan.
  • Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra granskning av detaljplanen.
  • Byggnadsnämnden godkände den 8 november 2017 den nya detaljplanen och överlämnart den till kommunfullmäktige för antagande.

Läs mer om arbetsgången kring framtagandet av en ny detaljplan.

Dela: