Enklare kunna ta cykeln mellan Solna och Stockholm

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen om hur utvecklingen av området runt Tomteboda och den tidigare postcentralen ska ske framöver. Genom området går en av huvudcykellederna mellan Solna och Stockholm. Enligt den nya planen ska hela området rustas upp och få förbättrade cykelvägar med trevligare och tryggare omgivningar.

När området runt Tomteboda utvecklas och den gamla Postterminalen får nya verksamheter kommer det viktiga cykelstråket mellan Solna och Stockholm byggas om och förbättras. Det kommer att ske utifrån den cykelplan cykelplan (PDF-dokument, 22,0 MB) som togs fram under år 2016 och som ligger till grund för förbättrade möjligheter för solnaborna att kunna transportera sig med cykel.

De delar av cykelleden som följer Pampasleden, som passerar under och intill broarna i området, har höga krav på sig för att bli tryggare och mer estetiskt tilltalande. Det handlar bland annat om att belysa bropelare och cykelbanor, plantera buskar och rama in grönytor med låga murar. De områden där inte gräsytor eller planteringar kan skapas byggs ytor av sten som belyses för att skapa öppenhet och trygghet.

Dela: