Elvavåningshus med bostäder, förskola och LSS-lägenheter byggs i Vasalund

En kontorsfastighet i Vasalund har beviljats bygglov för att omvandlas till ett flerbostadshus om 11 våningar. Totalt kommer huset innehålla 94 lägenheter, ifrån 1:or till 3:or. Även en förskola för ca 100 barn planeras liksom ett LSS-boende om sex lägenheter med en gemensamhetslokal. Dessutom tas höjd för närmare 330 p-platser för cykel. Motsvarande siffra för bilar är 56 p-platser.


Illustration sandellsandberg arkitekter

Byggnaden som ska omvandlas ligger i kvarteret Bellona i Vasalund, nära Frösundaleden. Från dagens lägre kontorsbebyggelse kommer byggnaden, genom påbyggnad med 5-7 våningar, förvandlas till ett 11 våningar högt hus, innehållandes alltifrån närmare 100 lägenheter till förskola och LSS-boende.

Därutöver kommer även innergården att ges en hel del omtanke och erbjuda en attraktiv grönyta. Förskolebarnen kommer där ha en fin miljö att vistas i, samtidigt som de boende i huset tillägnas en del. Säkra platser för hämtning och lämning av förskolebarnen är ett viktigt inslag i planeringen för byggnationen.

- Detta projekt ger ett tillskott av bostäder samtidigt som det tillskapas mer grönyta och visar tydligt att dessa saker inte behöver stå mot varandra, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.


Illustration sandellsandberg arkitekter

Byggnationen genomförs av Wåhlins Fastigheter. Redan 2015 träffades en principöverenskommelse mellan fastighetsbolaget och staden om att utveckla fastigheten med fler lägenheter. En detaljplan togs i fullmäktige under 2017.

Dela: