Ekensbergsbron enkelriktas 16-27 april

Måndag den 16 april till och med fredag 27 april enkelriktas Ekensbergsbron i riktning västerut mot Sundbyberg. Det innebär att fordon inte kan svänga in på Ekensbergsbron från Landsvägen.

Enkelriktningen av bron gör det möjligt för SL att återställa körfältet österut på Ekensbergsvägen samt gångbanan längs Tvärbanans nya bro.

Förutom enkelriktningen av bron kommer trafiken på Ekensbergsvägen på sträckan Sturegatan – Prästgårdsgatan/Svetsarvägen att begränsas med växelvis trafik.

Dessa inskränkningar införs för att återställa refugen i korsningen Sturegatan/Ekensbergsvägen.

Om du har frågor tveka inte att kontakta:
Jan Sörensen, produktionschef, NCC
E-post: jan.sorensen@ncc.se
Mobil: 08-585 530 87

Dela: