Dags att anmäla intresse för stadsodling under 2018

Inför sommaren 2016 iordningsställdes 48 odlingslådor för stadsodling på tre områden i Solna. Kv Odin i Hagalund, Huvudstafälet och vid Råstasjön. Intresset var stort - lådorna fylldes snabbt. Nu är det dags att anmäla intresse till årets odlingsmöjligheter för alla solnabor med gröna fingrar!


Det stadsodlingsprojekt som startade 2016 var så populärt att tekniska förvaltningen föregående år beslöt öka på antalet lådor, samt addera möjligheten även i Svedenområdet i Bergshamra. Totalt fanns då dryga 70 odlingslådor för hugade solnabor med gröna ambitioner att ansöka om.

Tidigare odlare får behålla odlingslotten i fem år. Just nu sker förfrågning om tidigare odlare vill behålla sin lott, eller om en vill återlämna den. Under mitten på maj lottas de odlingslådor som är återlämnade till nya odlare. Är du intresserad av odlingslott; passa på! Och läs mer på www.solna.se/stadsodling

Dela: